Pátek, 22 Březen 2013 13:33 – Dražba dne 21.5.2013 ve 13.00 hod. …

Předmětem dražby jsou    nemovitosti:

budova č.p. 150, v části obce Veselé (rodinný dům), postavená na pozemku parc. č. st. 157/2 a budova bez čp/če (zemědělská stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 549, obě se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 157/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2, parc. č. st. 549 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 61 m2, parc. č. 183/3 (zahrada) o výměře 320 m2, parc. č. 183/4 (zahrada) o výměře 137 m2, parc. č. 188/2 (ostatní plocha) o výměře 173 m2, parc. č. 188/3 (trvalý travní porost) o výměře 80 m2, parc. č. 191/1 (ostatní plocha) o výměře 310 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 66 pro okres Děčín, obec Veselé a katastrální území Veselé.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:33 – Dražba dne 21.5.2013 ve 13.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.