Pátek, 22 Březen 2013 13:32 – Dražba dne 21.5.2013 v 11.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech:

 

a) pozemek parc. č. 1563/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 45 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 4565 o výměře 3480 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 2016 pro okres Brno-venkov, obec Blučina a katastrální území Blučina

 

b) pozemky parc. č. 1507/136 (orná půda) o výměře 951 m2, parc. č. 1507/137 (orná půda) o výměře 1286 m2, parc. č. 4145 (orná půda) o výměře 1031 m2, parc. č. 4166 (orná půda) o výměře 6856 m2, parc. č. 4190 (orná půda) o výměře 5591 m2, parc. č. 4427 (orná půda) o výměře 2882 m2, parc. č. 4431 (orná půda) o výměře 346 m2 a pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1963 o výměře 277 m2, parc. č. 3097 o výměře 216 m2, parc. č. 3959 o výměře 3084 m2, parc. č. 4246 o výměře 935 m2, parc. č. 4267/1 o výměře 7956 m2, parc. č. 4267/2 o výměře 277 m2, parc. č. 4356/29 o výměře 2766 m2, parc. č. 4363/30 o výměře 1885 m2, parc. č. 4363/165 o výměře 1824 m2, parc. č. 4455 o výměře 3718 m2, parc. č. 4456 o výměře 435 m2, parc. č. 4470 o výměře 4528 m2, parc. č. 4585 o výměře 3001 m2, parc. č. 4665 o výměře 820 m2, parc. č. 4972 o výměře 5326 m2, parc. č. 4976 o výměře 3235 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 707 pro okres Brno-venkov, obec Blučina a katastrální území Blučina.

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:32 – Dražba dne 21.5.2013 v 11.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.