Pátek, 22 Březen 2013 13:25 – Dražba dne 21.5.2013 v 10.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

 

pozemky parc. č. 1673 (chmelnice) o výměře  28154 m2, parc. č. 1751 (trvalý travní porost) o výměře 2280 m2, parc. č. 1752 (ostatní plocha) o výměře 1238 m2, parc. č. 1756 (ostatní plocha) o výměře 1523 m2, parc. č. 2135 (chmelnice) o výměře 14807 m2, parc. č. 2144 (orná půda) o výměře 14668 m2, parc. č. 2162 (orná půda) o výměře 3360 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 25 pro okres Louny, obec Blšany a katastrální území Malá Černoc.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:25 – Dražba dne 21.5.2013 v 10.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.