Pátek, 22 Březen 2013 13:15 – Dražba dne 21.5.2013 v 9.00 hod. …

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitostech:
budova Hvězdonice, č.p. 29 – bydlení – postavená na pozemku parc. č. st. 188, se všemi součástmi a příslušenstvím a
pozemky parc. č. st. 188 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 313 m2, prac. č. 1826/5 – zahrada – o celkové
výměře 869m2 a parc. č. 1826/47 – ostatní plocha – o celkové výměře 42 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 67, okres
Benešov, obec Hvězdonice a k.ú. Hvězdonice
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 22 Březen 2013 13:15 – Dražba dne 21.5.2013 v 9.00 hod. …

Březen 22nd, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.