Pátek, 15 Březen 2013 10:35 – 24.4.2013 v 15:00 hod. …

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

budova bez čp/če (jiná st.), stojící na pozemku parc. č. St. 196, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek parc. č. St. 196  o celkové výměře 16 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 39/31 o celkové výměře 360 m2 (trvalý travní porost), kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na  listu vlastnictví 252, pro okres Teplice, obec Ohníč a katastrální území Ohníč.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 15 Březen 2013 10:35 – 24.4.2013 v 15:00 hod. …

Březen 15th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.