Pátek, 08 Únor 2013 13:31 – Elektronická dražba dne 19.3.2013 v 9:30 hod. – pozemky zjed. …

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 566/1 – o celkové výměře
1550 m2, parc.č. 566/2 – o celkové výměře 752 m2, parc.č. 944/31 – o celkové výměře 1705 m2, parc.č. 951/6 – o
celkové výměře 378 m2, parc.č. 951/8 – o celkové výměře 309 m2, parc.č. 953/6 – o celkové výměře 1942 m2,
parc.č. 953/8 – o celkové výměře 2129 m2, parc.č. 953/15 – o celkové výměře 1223 m2, parc.č. 955/5 – o celkové
výměře 439 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)
parc.č. 520/18 – o celkové výměře 6113 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 561 pro okres Jičín, obec Dětenice a
katastrální území Dětenice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 08 Únor 2013 13:31 – Elektronická dražba dne 19.3.2013 v 9:30 hod. – pozemky zjed. …

Únor 8th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.