Pátek, 08 Únor 2013 12:30 – Opakovaná dražba dne 21.3.2013 v 15:30 hod. …

II. Předmětem dražby jsou :
budova č.p. 557 (rod. dům) v části obce Újezd, na pozemku parc. č. 6/41, včetně všech součástí a příslušenství, a dále
pozemků parc. č. 6/17 (orná půda) o výměře 1145 m2 a parc. č. 6/41 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2, vše
zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro okres Plzeň-město, obec Plzeň a katastrální území Újezd.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 08 Únor 2013 12:30 – Opakovaná dražba dne 21.3.2013 v 15:30 hod. …

Únor 8th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.