Pátek, 08 Únor 2013 12:25 – Dražba dne 21.3.2013 v 15:00 hod. …

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti:
budova č.p. 460 v části obce Kokonín – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 497 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 497 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 510 m2, parc.č. 401/40 –
zahrada – o celkové výměře 766 m2 a parc.č. 401/41 – zahrada – o celkové výměře 98 m2, vše zapsané na listu vlastnictví
170 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a katastrální území Kokonín.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Pátek, 08 Únor 2013 12:25 – Dražba dne 21.3.2013 v 15:00 hod. …

Únor 8th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.