Čtvrtek, 29 Březen 2012 08:18 – Dražba dne 26.4.2012 v 11:00 hod. …

Předmětem dražby jsou:
budova č.p. 126 v části obce Radouň – rod.dům – postavená na pozemku parc.č.St. 126 se všemi součástmi a
příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 126 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 487 m2, parc.č. 636/1 – zahrada
– o celkové výměře 611 m2 a parc.č. 636/2 – trvalý travní porost – o celkové výměře 1059 m2, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 98 pro okres Litoměřice, obec Štětí a katastrální území Radouň u Štětí.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Čtvrtek, 29 Březen 2012 08:18 – Dražba dne 26.4.2012 v 11:00 hod. …

Září 15th, 2018 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.