Čtvrtek, 18 Duben 2013 13:06 – 18.6.2013 v 15:00 – dražba domu a pozemků v obci …

Předmětem dražby jsou:
spoluvlastnický podíl ve výši 4/10 na budově č.p. 351 (rodinný dům) se všemi součástmi a příslušenstvím v části obce
Jeřmanice, ul. Malířská, stojící na pozemku parc.č.st. 516, vše zapsané na listu vlastnictví 517 pro okres Liberec, obec
Jeřmanice a katastrální území Jeřmanice,
pozemek parc.č.st. 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 343 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 472
pro okres Liberec, obec Jeřmanice a katastrální území Jeřmanice,
spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 na pozemku parc.č. 804/8 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1656 m2, vše
zapsané na listu vlastnictví 523 pro okres Liberec, obec Jeřmanice a katastrální území Jeřmanice.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Čtvrtek, 18 Duben 2013 13:06 – 18.6.2013 v 15:00 – dražba domu a pozemků v obci …

Duben 18th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.