Čtvrtek, 14 Březen 2013 13:25 – Dražba dne 25.4.2013 ve 14:00 pozemek v obci Louny, okres Louny

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek parc. č. 2842/487 o výměře 360 m2 (orná půda), vše zapsané na listu vlastnictví 8720 pro okres Louny, obec
Louny a katastrální území Louny, a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/5 k nemovitostem: pozemek parc. č.
2842/490 o výměře 296 m2 (orná půda) a pozemek parc. č. 2842/496 o výměře 36 m2 (orná půda), vše zapsané na listu
vlastnictví 8714 pro okres Louny, obec Louny a katastrální území Louny.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Zobrazit detail aukce: Čtvrtek, 14 Březen 2013 13:25 – Dražba dne 25.4.2013 ve 14:00 pozemek v obci Louny, okres Louny

Březen 14th, 2013 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.