Čtvrtek, 05 Leden 2012 13:47 – 20.2.2012 v 14:30 hod. …

Předmětem dražby jsou nemovitosti:

budova v části obce Boršice č.p. 639 – rodinný dům – postavená na pozemku parc.č.St. 756 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc.č.St. 756 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 125 m2, parc.č. 3151/2 – orná půda – o celkové výměře 154 m2 a parc.č. 3151/4 – orná půda – o celkové výměře 99 m2, vše zapsané na  listu vlastnictví 678, okres Uherské Hradiště, obec Boršice a k.ú. Boršice u Buchlovic.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

V průběhu exekučního řízení došlo v důsledku obnovy operátu ke změně výměry pozemku parc. č. St. 756 z původních 124 m2 na současných 125 m2. Dle sdělení soudního znalce nemá tato změna vliv na výslednou cenu nemovitostí.

Zobrazit detail aukce: Čtvrtek, 05 Leden 2012 13:47 – 20.2.2012 v 14:30 hod. …

Červen 2nd, 2017 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.